Donar bon tracte a la pilota

29 Ago 2014 | Vídeos educatius |

Amb aquesta trobada m’agradaria donar a conèixer com aquest equip infantil ha treballat.

A través de les imatges veurem no només el que hem treballat, sinó:

  • La millora que podem aconseguir en el jugador.
  • La millora que l’entrenador pot aconseguir en la preparació de les sessions d’entrenament.
  • Si estem desenvolupant correctament el model de joc.
  • Les possibilitats de solucions a les situacions de joc.
  • Facilitar en el jugador la comprensió del joc, que entengui el joc.
  • Donar al jugador la possibilitat de corregir la seva manera de jugar.

Durant aquest espai de cinc mesos nosaltres teníem un principi fonamental:

Donar bon tracte a la pilota

Per l’anàlisi i comprensió de la tasca realitzada pels jugadors de l’equip infantil faig aportació de tres situacions de joc. aquestes situacions de joc corresponen al partit de campionat de lliga davant del Balaguer. les situacions de joc seran anomenades de la següent manera.

  • Situació de joc: bala 2
  • Situació de joc: bala 5
  • Situació de joc: bala 7

Situació de joc bala 2

Utilització de l’atac organitzat amb joc combinatiu, observar com tot el nostre equip s’organitza en camp contrari.

Situació de joc bala 5

Sortida de pilota de zona 1, observar com es realitza la progressió a través del joc combinatiu a zona 4.

Situació de joc bala 7

Recuperació de pilota en zona 3, amb una ràpida transició defensa-atac, i una finalització intel·ligent.

A traves d’aquestes situacions de joc s’aconsegueix el desenvolupament del model de joc, i la creació de tasques d’entrenament que tenen una vinculació amb el mo0del de joc de l’equip. L’anàlisi del joc és una eina de treball més que té l’entrenador per millorar el joc de l’equip, i millorar el joc del jugador a nivell individual, i col·lectiu.