JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL. “BOXING DAY”

22 Des 2015 | Noticies |

 

A La Pobla de Segur per les festes de Nadal celebrem el “Boxing Day”.

Els dies 04..05..07..08 de Gener de 2016 es celebraran les segones Jornades de tecnificació de futbol.

 

Cartell Boxing Day  

“BOXING DAY”………….PRESENTACIÓ.

En el futbol com a esport col·lectiu, l’entrenador ha de ser el facilitador d’eines que permetin al jugadors prendre decisions de la forma més òptima per a l’equip, i en definitiva per al desenvolupament del joc.   

Els futbolistes realitzen aquest procés de presa de decisions de forma casi automàtica infinitat de vegades durant el desenvolupament d’un partit de futbol. Però l’únic que l’entrenador pot observar es el resultat final de cada processament de la informació: el resultat. Aquest resultat, sortida, o resposta pot ser més o menys encertat, però sobre el que no hi ha cap dubte es que:

 Qui pren la decisió es el jugador de forma individual.

 La intervenció de l’entrenador en aquest moment es casi inexistent, (ens referim a la presa de decisions durant la competició, ja que el màxim que podrà fer es donar des de la banda indicacions prèvies, o posteriors a l’acció realitzada per el jugador).

 L’errada en la presa de decisions pot estar en:

 Una dolenta informació inicial, ( no es perceben els estímuls de forma adequada).

 Una dolent processament de la informació, que a la vegada pot estar causada per:

 Tenir unes sensacions errònies.

 Una fallada en la percepció de la situació.

 No recordar el que ha passat ens situacions semblants, (fallada en la memòria).

 Una errada en la programació de la resposta.

 Una manca d’activació, (emocions).

 Una manca d’atenció.

En aquesta 2ª edició del “Boxing Day” ens centrarem únicament en el procés de la “presa de decisions”, i més en concret en definir com l’entrenador pot ajudar al futbolista a realitzar de la forma més eficaç possible aquest procés de presa de decisions.

Incidirem en el desenvolupament de la competència de decidir de forma encertada, amb independència dels diferents problemes als que ha de donar resposta en el transcurs de la competició.

En l’apartat de porters el seu treball consistirà, en ajudar-lo en el procés de la presa de decisions a nivell col·lectiu, i a nivell individual realitzarà un treball més analític. D’una banda treballarà amb un entrenador específic de porters, i s’integrarà posteriorment a la sessió amb la resta de jugadors per fer un treball més col·lectiu, sense deixar de fer un treball individual.

Tot exercici que pretengui fomentar el procés de presa de decisions del futbolista haurà de:

 Deixar el major grau de llibertat al jugador a l’hora d’executar les accions que consideri oportunes.

 No establir cap norma o limitacions. O de fer-lo, que siguin les menys possibles.

 Incloure una oposició real.

 Incloure companys que interactuïn amb ell.

 No establir posicionaments fixes, (postes), de les que tinguin que sortir els jugadors, o a les que tinguin d’arribar. (això no significa que no tinguin que respectar el posicionament tàctic que garanteixi en tot moment l’adequada ocupació de l’espai.

Amb aquest treball intentarem aconseguir que els jugadors siguin cada vegada més:

 LLIURES: amb major capacitat per obrar per el seu compte, més atrevits, desenfrenats.

 AUTÒNOMS: que no depenguin tant de les indicacions que li pugui donar l’entrenador, o d’altres persones influents.

 CREATIUS: que siguin capaços de crear coses noves, que sorprenguin al rival.

 AUTODIDACTES: que siguin capaços d’instruir-se a si mateix, aprendre de forma individual.

 PENSADORS: que meditin i reflexionin amb major intensitat, i eficàcia.

Totes aquestes característiques convertiran als nostres jugadors en lliure pensadors, enriquint així enormement la visió del joc, que no es limiti únicament a la visió que pugui tenir l’entrenador. Aconseguint d’aquesta forma un benefici no només per a l’equip sinó per al futbol en general.

Les sessions seran dirigides per:

Cristóbal Marchal Valenzuela…… Conrad Porte Planas…. Albert Martínez Casanovas, (Tito). 

 

Prem aquí per butlleta d’inscripció: INSCRIPCIÓ BOXING DAY 

Realitzar inscripció mitjançant la pàgina web de l’escola a info@efpobla.cat o entregar butlleta d’inscripció al delegat.

 

Aquestes jornades estaran dirigides per:

Cristóbal Marchal Valenzuela, 

Tècnic de grau superior d’esports en l’especialitat de futbol, entrenador nacional de futbol, per la Federació Catalana de Futbol.

 

Organitza: E.F.POBLA SEGUR I COMARCA.