Si voleu fer qualsevol consulta o demanar-nos més informació, empleneu el formulari següent i us contestarem al més aviat possible.

    LSSI-LOPD: D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur i Comarca, a l'adreça: C/ La Font, s/n, 25500 La Pobla de Segur (Lleida)