DESCOBRIMENT GUIAT

24 juny 2015 | Cròniques |

 

DESCOBRIMENT GUIAT, METODOLOGIA PER ENTENDRE EL JOC.

Publicació de Gerard Artigas el 14 de maig 2014.

Una de les crítiques que sovint fem com a entrenadors als nostres jugadors o als equips que observem a cada partit és el fet que actuen la gran part d’ells sense comprendre la lògica interna del joc (Parlebas, 2001). Entenent lògica interna com el conjunt d’elements formats per la tècnica, el reglament, l’espai de joc i el seu ús, el temps de joc, la comunicació motriu i l’estratègia motriu (incloent-hi la tàctica).

Observem que els jugadors actuen amb automatismes adquirits als entrenaments a base de repeticions i que els apliquen als partits independentment de les situacions canviants del joc, fet que comporta que en molts casos es prenguin decisions errònies a les necessitats del partit.

És aquí on observem que els jugadors no entenen què està passant dins el terreny de joc, no entenen la dinàmica del joc i els hi és molt complicat veure que cada jugada és diferent i que cal veure la situació del company, la pilota, el rival i l’espai en cada moment per poder prendre i executar les decisions òptimes.

Parlar des de la teoria és fàcil i poc útil a vegades si no som capaços d’utilitzar metodologies i entrenaments que afavoreixin al jugador aquests aprenentatges.

Com a entrenadors sabem que és important que els nostres equips treballin la presa de decisions a través d’aprenentatges significatius, és a dir, que els jugadors entenguin el perquè de les accions i les sàpiguen aplicar a diferents situacions. Tot i saber la rellevància d’aquests aprenentatges, acostumem a errar en el moment del disseny i explicació dels exercicis d’entrenament.

Com podem pretendre que sàpiguen prendre decisions si ens dediquem a fer molts exercicis de repeticions, sense atac, i sense defensa i reproduint-los sempre igual? Com a base i fonamentació de continguts a un nivell inicial podria ser una bona eina de treball, però el simple fet de la repetició automatitzada i sense oposició provoca realitzar les decisions i accions sense tenir en compte totes les variables del joc (interacció entre companys, mòbil, rivals i espai). Així doncs, serà complicat facilitar la comprensió del joc amb aquests tipus de tasques.

Un altre dels aspectes que dificulten la comprensió significativa de l’esport és la manera de dissenyar i explicar els exercicis d’entrenament. Referent a aquest últim aspecte, caiem en l’error de pensar que estem planificant sessions per treballar la presa de decisions amb l’objectiu que entenguin el joc si quan exposem els exercicis

als jugadors ja donem totes les solucions, els “trucs i les trampes” perquè la tasca tingui èxit. Així doncs, si els hi donem tot mastegat, estarem treballant amb l’objectiu real que l’equip comprengui la dinàmica d’aquest esport?

És aquí on sorgeix la importància de la metodologia del Descobriment guiat (Muska Mosston, 1978) per comprendre la dinàmica de qualsevol esport d’equip. Aquest tipus d’ensenyament – entrenament es basa en un aprenentatge constructiu, on es dóna protagonisme al jugador en el seu procés d’aprenentatge.

Què vol dir això?

L’objectiu és crear al jugador/equip un curiositat i que aquesta curiositat faci buscar al jugador/equip la solució al problema, exercici o situació. A la pràctica significa planificar i explicar els exercicis sense donar solucions, és a dir, explicar com funciona l’exercici i quines normes té però mai dir què podem fer perquè l’exercici vagi bé, amb això provocarem que els jugadors provin diferents maneres de realitzar l’exercici, que s’equivoquin i aprenguin dels errors i si són capaços de trobar la fórmula per ells sols, podeu estar segurs que l’aprenentatge calarà molt més que no pas si els hi donem nosaltres les maneres de solucionar-ho.

Un exemple seria dissenyar un exercici de conservació on l’objectiu de l’equip que ataca és aconseguir que tots els membres de l’equip toquin la pilota, i si ho aconsegueixen sumen un punt. A partir d’aquí l’entrenador explica l’exercici i les seves normes i el posen en pràctica. Seguidament els jugadors hauran de buscar solucions quan per exemple els hi falti un jugador per tocar la pilota i li estiguin fent una marca individual, fins que trobin una possible solució com seria treballar els bloqueigs i les fintes perquè el company rebi sol. Aquest fet farà que a un partit, davant d’una defensa molt individual siguin capaços de veure i executar que les fintes i els bloqueigs són elements molt bons per atacar.

Un altre exemple que podem esmentar seria dissenyar un 2×2 des de corner, és a dir, un company saca un corner davant 2×2 on els atacants han de col·laborar entre ells i oposar-se als dos defenses (fintes, canvis de ritme, pantalles, bloqueigs…) per poder rematar. Si el sacador és capaç de visualitzar el timming i passar a la millor opció, donarem peu a que davant de jugades d’estratègia amb més d’una opció sigui capaç de prioritzar la millor acció.

Cal remarcar que si els jugadors s’encallen i s’equivoquen sovint, l’entrenador és necessari que pari l’exercici i doni pistes de com solucionar-lo o dient alguna acció per afavorir l’èxit de la tasca.

Us animo a que planifiqueu i expliqueu els exercicis utilitzant el descobriment guiat, doneu-li temps al procés, ja que els resultats no són instantanis, però és una molt bona eina perquè els jugadors puguin actuar segons la realitat canviant del joc.

“Possiblement els pitjors errors de la nostra vida són els que no cometem. Els errors són inevitables, el que importa és com responem davant d’ells”.

Recomanat per Cristóbal Marchal Valenzuela, a tots aquells que tinguin curiositat per l’aprenentatge, i l’ensenyament, a tots els que tinguin la inquietud d’anar més enllà, en la investigació de les formes d’entrenament i que tinguin la curiositat de saber com provocar en els seus jugadors l’interès per la millora en la presa de decisions davant del joc col·lectiu.

M’ho varen explicar i ho vaig oblidar.

Ho vaig veure i ho vaig entendre.

Ho vaig fer i ho vaig aprendre………

Confuci.